Commiss.io is making it easier and safer to buy commissions, physical products, and digital downloads online. No account needed! - Read More »

 
meysam's profile image

meysam
@meysam

استانبول، ترکیه ترکیبی از فرهنگ اروپایی و آسیایی را در بر می گیرد و بازدیدکنندگان در هر نوبت، تضادها را احساس می کنند. اگر شهری وجود داشته باشد که واقعاً بتواند عنوان دروازه اروپا و آسیا را به خود اختصاص دهد، آن استانبول است.
برای رزرو تور استانبول به سایت نامی گشت مراجعه کنید

برای کاوش و درک واقعی فرهنگ و انرژی شهر ماهها یا حتی سالها نیاز است، اما ما کارهای مورد علاقه خود را برای انجام در استانبول از چهار بازدید مختلف خود برجسته کرده ایم. استانبول با دو قاره، شهری است که توسط آبراه باریکی به نام بسفر تقسیم شده است.